zaterdag 26 april 2014

ISSUE : MICROSOFT WINDOWS 8.1 AFSLUITEN - LENOVO LAPTOP - Y500 - Cloud security & name servers or registries security

http://support.microsoft.com/gp/admin  ANSWERS by Microsoft
FOR WINDOWS 8.1 USERS:
Windows 8 wordt geleverd inclusief Windows SmartScreen Windows DEFENDERReal-timebeveiliging
SmartScreen controleert websites die u bezoekt en bestanden 
die u downloadt op bedreigingen voor uw veiligheid.

use :MICROSOFT SAFETY SCANNER. 10.0.3001.0For older versions ..

Get free virus protection with Microsoft Security Essentials


Advanced troubleshooting


The newly released Microsoft Safety Scanner is a replacement for the Windows Live OneCare Scanner.  The Windows Live OneCare Scanner was eliminated when support ended for Windows Live OneCare.  
MICROSOFT ONLINE SUPPORT / ALL WINDOWS DOWNLOADS

PC REPAIR info

How to delete cookie files
How to delete the contents of temporary internet files folder
Fix this problemFix this problem
Microsoft Fix it 50472

 • Earlier versions of Windows
  1. Exit Internet Explorer.
  2. Exit any instances of Windows Explorer.
  3. Click Start, click Control Panel, and then double-click Internet Options.
  4. On the General tab, click Delete Files under Temporary Internet Files.
  5. In the Delete Files dialog box, click to select the Delete all offline content check box.
  6. Click OK two times.Ook een Lenovo laptop, Y500, de lampjes van het toetsenbord blijven branden.
LAPTOP SLUIT AF DMV ZWART SCHERM, MAAR LAMPJES VAN TOETSENBORD BLIJVEN BRANDEN

SOLUTION :
REMOVED ON REGEDIT - SweetPages problem.

Symptoms that may be in a HijackThis Log:
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1393350773&from=tugs&uid=VBOXXHARDDISK_VB9ad64b62-231b0130
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1393350773&from=tugs&uid=VBOXXHARDDISK_VB9ad64b62-231b0130
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1393350773&from=tugs&uid=VBOXXHARDDISK_VB9ad64b62-231b0130
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1393350773&from=tugs&uid=VBOXXHARDDISK_VB9ad64b62-231b0130&q={searchTerms}
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1393350773&from=tugs&uid=VBOXXHARDDISK_VB9ad64b62-231b0130&q={searchTerms}
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1393350773&from=tugs&uid=VBOXXHARDDISK_VB9ad64b62-231b0130
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1393350773&from=tugs&uid=VBOXXHARDDISK_VB9ad64b62-231b0130&q={searchTerms}
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1393350773&from=tugs&uid=VBOXXHARDDISK_VB9ad64b62-231b0130&q={searchTerms}
O2 - BHO: IETabPage Class - {3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C} - C:\Program Files\SupTab\SupTab.dll
O23 - Service: IePlugin Service (IePluginService) - Cherished Technololgy LIMITED - %CommonAppData%\IePluginService\PluginService.exe
O23 - Service: Wpm Service (Wpm) - Cherished Technololgy LIMITED - %CommonAppData%\WPM\wprotectmanager.exe
don't buy any removal tool, find free tools online :
CCLEANER
MICROSOFT REMOVAL TOOL KB890830 see information SAFETY SCANS
CLEAN STARTUP info System type, Requirements

rede volgens Microsoft?
Dit probleem kan optreden als Internet Explorer is geïnstalleerd op de computer en uw gebruikersprofiel een grote map met tijdelijke internetbestanden (cache bevat).

Als uw computer langzaam (of helemaal niet) wordt afgesloten, als uw computer langzaam opstart, of als de energiebesparende modi niet kunnen worden ingeschakeld, is er mogelijk sprake van een probleem met een programma of een apparaatstuurprogramma dat de energie-instellingen in Windows op een negatieve wijze beïnvloedt. U kunt Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties gebruiken om het desbetreffende programma of apparaatstuurprogramma te detecteren.

Controleren of er sprake is van prestatieproblemen

 1. Open Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens opConfiguratiescherm. Typ Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties in het zoekvak en klik opHulpprogramma's voor en informatie over prestaties in de lijst met resultaten.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op Geavanceerde hulpprogramma's.
 3. Klik (indien aanwezig) op de prestatieproblemen die onder Prestatieproblemen in Geavanceerde hulpprogramma'sworden weergegeven.
 4. Lees de informatie in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en ga na door welke programma's of stuurprogramma de problemen worden veroorzaakt.


Om dit probleem te omzeilen, gebruikt u een van de volgende methoden: 

Methode 1

Leegmaken van de map Tijdelijke Internet-bestanden telkens wanneer die u Internet Explorer afsluit. Ga hiervoor als volgt te werk: 
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Internet en klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd.
 3. Klik onder beveiliging het selectievakje 'Opgeslagen pagina's verwijderen wanneer de browser afgesloten' om deze te selecteren en klik op OK. Opmerking: U verwijdert hiermee niet de inhoud van de Cookies, geschiedenis of een abonnement op mappen.

Methode 2

Onderhouden van elke gebruiker tijdelijke Internet-bestanden in de basismap van de gebruiker. Hoewel dit nog steeds storage server neemt, is het niet vereist dat de bestanden worden gekopieerd naar de server wanneer gebruikers zich afmelden. 

Methode 3

Tijdelijke Internet-bestanden alle gebruikers in een gemeenschappelijke gedeelde map beheren. Opmerking Als u deze methode gebruikt, worden cookies van alle gebruikers op dezelfde locatie opgeslagen. 

Methode 4

Tijdelijke Internet-bestanden van de gebruiker op de lokale schijf op een andere locatie dan de gebruikersprofielmap onderhouden. Dit is de meest efficiënte methode. Maar mag dit geen cookies van een gebruiker te volgen van de gebruiker naar andere stations.


Wat is hierbij de oplossing ?
werkt dit wel of niet?

de schade is reeds gedaan dus voor het huidige probleem zal het geen verschil meer maken. Wat je wel kunt doen is diverse scans uitvoeren om te controleren op schade:  
 • Open de start omgeving
 • Geef hier de volgende zoekterm in: cmd
 • Bij de zoekresultaten zal nu de command prompt worden weergegeven, klik hier met derechtermuisknop op en kies voor als administrator uitvoeren
 • In de command prompt geef je het volgende commando in en druk je op enter: Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
 • Aan het eind van de scan wordt een uitslag gegeven, deze verneem ik graag
 • Ongeacht de eerdere uitslag geef je nu het volgende commando in waarna je op enter drukt: sfc /scannow
 • Ook hier krijg je aan het eind de uitslag, ook deze verneem ik graag.


antwoorden via :Microsoft Safety Scanner is a free security tool for Windows-based computers, developed by Microsoft Corporations.

The Microsoft Safety Scanner is an effective security tool that provides on-demand scanning and helps get rid of viruses, spyware malware and other malicious software that infiltrated your computer system. It works hand in hand with your current antivirus software.

Note: the Microsoft Safety Scanner expires in ten working days after being downloaded. Just download again the program and rerun the program to get the latest anti-malware definitions.

The Microsoft Safety Scanner is not a replacement for using an antivirus software program that provides ongoing protection.

Cloud security & name servers or registries security

also see: 

Available Free of Charge

Center for Internet Security

Download CIS Security Configuration Benchmarks, Assessment Tools, and Security Metrics Definitions

The Center for Internet Security, Inc. (CIS) is a 501c3 nonprofit organization focused on enhancing the cyber security readiness and response of public and private sector entities, with a commitment to excellence through collaboration. CIS provides resources that help partners achieve security goals through expert guidance and cost-effective solutions.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten