zaterdag 26 april 2014

PROJECT : STICHTING GODOGOOD - @GODOGOOD.org - #GODOGOOD

http://godogood.geef.nl/actie/stichting-godogood
MISSION STATEMENT 2014-2020
INZAMELINGSAKTIE : 1.000.000 EURO OF MEER

PROJECT: GODOGOOD.NL
Stichting GODOGOOD zet zich in dmv openbare youtube producties en registraties van stichtingen en goede doelen. Ook is de Stichting GODOGOOD via vrijwilligers te verbinden met scholen, bedrijven en organisaties of instellingen. De doelstellingen zijn omschreven op de sites en blogs, ..
De missie van de Stichting GODOGOOD is om in Nederland en Wereldwijd actief aanwezig te zijn voor goede doelen ondersteunende projecten.

Door vrijwilligers te verbinden met hulporganisties en verslaggevingen op een duurzame manier structuur te geven waardoor structurelere vormen van aanbod kunnen worden gematched met de vraag en hulpvragen van de mensen, de dieren en de natuur (Flora en Fauna); Ontstaat er een netwerk en portaal wat zich doeltreffend inzet voor verbeteringen en een waarborg kan leveren in de vorming van controle systemen en onderhoud en veiligheids ervaringen.

Het hoofddoel van GODOGOOD is om mensen te motiveren, inspireren en te helpen activeren in gedachtens en acties die een gewenste verbetering kunnen leveren. 1 malig of duurzaam en structureel.

Vaste contracten kunnen een bijdrage leveren tot een zekerder bestaan met zorgvuldigere en zelfstandigere vormen van ondernemen en privatisering en openbaring.

Het deel: beheer en bewaking is hierbij een openbaar gedachtengoed wat gedeelt mag worden en waarbij materie ondergeschikt kan raken aan de gewenste en beoogde verbeteringen.

Mind of Matter,..
Verstand boven Materiële welvaart.

Het logo, de naam en de missie GODOGOOD zijn ontstaan door registraties geregeld door:
Stijn C.R.E.C.Gabeler
184840582 B.01. NL
info@godogood.nl
+31(0)622869860

Samen staan we sterk.
GODOGOOD INTERNATIONAL
Samenwerken voor een hulpvaardigere wereld.
Website URL: www.godogood.nl

ISSUE : MICROSOFT WINDOWS 8.1 AFSLUITEN - LENOVO LAPTOP - Y500 - Cloud security & name servers or registries security

http://support.microsoft.com/gp/admin  ANSWERS by Microsoft
FOR WINDOWS 8.1 USERS:
Windows 8 wordt geleverd inclusief Windows SmartScreen Windows DEFENDERReal-timebeveiliging
SmartScreen controleert websites die u bezoekt en bestanden 
die u downloadt op bedreigingen voor uw veiligheid.

use :MICROSOFT SAFETY SCANNER. 10.0.3001.0For older versions ..

Get free virus protection with Microsoft Security Essentials


Advanced troubleshooting


The newly released Microsoft Safety Scanner is a replacement for the Windows Live OneCare Scanner.  The Windows Live OneCare Scanner was eliminated when support ended for Windows Live OneCare.  
MICROSOFT ONLINE SUPPORT / ALL WINDOWS DOWNLOADS

PC REPAIR info

How to delete cookie files
How to delete the contents of temporary internet files folder
Fix this problemFix this problem
Microsoft Fix it 50472

 • Earlier versions of Windows
  1. Exit Internet Explorer.
  2. Exit any instances of Windows Explorer.
  3. Click Start, click Control Panel, and then double-click Internet Options.
  4. On the General tab, click Delete Files under Temporary Internet Files.
  5. In the Delete Files dialog box, click to select the Delete all offline content check box.
  6. Click OK two times.Ook een Lenovo laptop, Y500, de lampjes van het toetsenbord blijven branden.
LAPTOP SLUIT AF DMV ZWART SCHERM, MAAR LAMPJES VAN TOETSENBORD BLIJVEN BRANDEN

SOLUTION :
REMOVED ON REGEDIT - SweetPages problem.

Symptoms that may be in a HijackThis Log:
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1393350773&from=tugs&uid=VBOXXHARDDISK_VB9ad64b62-231b0130
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1393350773&from=tugs&uid=VBOXXHARDDISK_VB9ad64b62-231b0130
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1393350773&from=tugs&uid=VBOXXHARDDISK_VB9ad64b62-231b0130
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1393350773&from=tugs&uid=VBOXXHARDDISK_VB9ad64b62-231b0130&q={searchTerms}
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1393350773&from=tugs&uid=VBOXXHARDDISK_VB9ad64b62-231b0130&q={searchTerms}
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1393350773&from=tugs&uid=VBOXXHARDDISK_VB9ad64b62-231b0130
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1393350773&from=tugs&uid=VBOXXHARDDISK_VB9ad64b62-231b0130&q={searchTerms}
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1393350773&from=tugs&uid=VBOXXHARDDISK_VB9ad64b62-231b0130&q={searchTerms}
O2 - BHO: IETabPage Class - {3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C} - C:\Program Files\SupTab\SupTab.dll
O23 - Service: IePlugin Service (IePluginService) - Cherished Technololgy LIMITED - %CommonAppData%\IePluginService\PluginService.exe
O23 - Service: Wpm Service (Wpm) - Cherished Technololgy LIMITED - %CommonAppData%\WPM\wprotectmanager.exe
don't buy any removal tool, find free tools online :
CCLEANER
MICROSOFT REMOVAL TOOL KB890830 see information SAFETY SCANS
CLEAN STARTUP info System type, Requirements

rede volgens Microsoft?
Dit probleem kan optreden als Internet Explorer is geïnstalleerd op de computer en uw gebruikersprofiel een grote map met tijdelijke internetbestanden (cache bevat).

Als uw computer langzaam (of helemaal niet) wordt afgesloten, als uw computer langzaam opstart, of als de energiebesparende modi niet kunnen worden ingeschakeld, is er mogelijk sprake van een probleem met een programma of een apparaatstuurprogramma dat de energie-instellingen in Windows op een negatieve wijze beïnvloedt. U kunt Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties gebruiken om het desbetreffende programma of apparaatstuurprogramma te detecteren.

Controleren of er sprake is van prestatieproblemen

 1. Open Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens opConfiguratiescherm. Typ Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties in het zoekvak en klik opHulpprogramma's voor en informatie over prestaties in de lijst met resultaten.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op Geavanceerde hulpprogramma's.
 3. Klik (indien aanwezig) op de prestatieproblemen die onder Prestatieproblemen in Geavanceerde hulpprogramma'sworden weergegeven.
 4. Lees de informatie in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en ga na door welke programma's of stuurprogramma de problemen worden veroorzaakt.


Om dit probleem te omzeilen, gebruikt u een van de volgende methoden: 

Methode 1

Leegmaken van de map Tijdelijke Internet-bestanden telkens wanneer die u Internet Explorer afsluit. Ga hiervoor als volgt te werk: 
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Internet en klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd.
 3. Klik onder beveiliging het selectievakje 'Opgeslagen pagina's verwijderen wanneer de browser afgesloten' om deze te selecteren en klik op OK. Opmerking: U verwijdert hiermee niet de inhoud van de Cookies, geschiedenis of een abonnement op mappen.

Methode 2

Onderhouden van elke gebruiker tijdelijke Internet-bestanden in de basismap van de gebruiker. Hoewel dit nog steeds storage server neemt, is het niet vereist dat de bestanden worden gekopieerd naar de server wanneer gebruikers zich afmelden. 

Methode 3

Tijdelijke Internet-bestanden alle gebruikers in een gemeenschappelijke gedeelde map beheren. Opmerking Als u deze methode gebruikt, worden cookies van alle gebruikers op dezelfde locatie opgeslagen. 

Methode 4

Tijdelijke Internet-bestanden van de gebruiker op de lokale schijf op een andere locatie dan de gebruikersprofielmap onderhouden. Dit is de meest efficiënte methode. Maar mag dit geen cookies van een gebruiker te volgen van de gebruiker naar andere stations.


Wat is hierbij de oplossing ?
werkt dit wel of niet?

de schade is reeds gedaan dus voor het huidige probleem zal het geen verschil meer maken. Wat je wel kunt doen is diverse scans uitvoeren om te controleren op schade:  
 • Open de start omgeving
 • Geef hier de volgende zoekterm in: cmd
 • Bij de zoekresultaten zal nu de command prompt worden weergegeven, klik hier met derechtermuisknop op en kies voor als administrator uitvoeren
 • In de command prompt geef je het volgende commando in en druk je op enter: Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
 • Aan het eind van de scan wordt een uitslag gegeven, deze verneem ik graag
 • Ongeacht de eerdere uitslag geef je nu het volgende commando in waarna je op enter drukt: sfc /scannow
 • Ook hier krijg je aan het eind de uitslag, ook deze verneem ik graag.


antwoorden via :Microsoft Safety Scanner is a free security tool for Windows-based computers, developed by Microsoft Corporations.

The Microsoft Safety Scanner is an effective security tool that provides on-demand scanning and helps get rid of viruses, spyware malware and other malicious software that infiltrated your computer system. It works hand in hand with your current antivirus software.

Note: the Microsoft Safety Scanner expires in ten working days after being downloaded. Just download again the program and rerun the program to get the latest anti-malware definitions.

The Microsoft Safety Scanner is not a replacement for using an antivirus software program that provides ongoing protection.

Cloud security & name servers or registries security

also see: 

Available Free of Charge

Center for Internet Security

Download CIS Security Configuration Benchmarks, Assessment Tools, and Security Metrics Definitions

The Center for Internet Security, Inc. (CIS) is a 501c3 nonprofit organization focused on enhancing the cyber security readiness and response of public and private sector entities, with a commitment to excellence through collaboration. CIS provides resources that help partners achieve security goals through expert guidance and cost-effective solutions.

vrijdag 25 april 2014

Kingsnight & Kingsday 2014 - The Netherlands, The Hague & Amsterdam

Get the picture about : Kingsnight & Kingsday 2014 - The Netherlands, The Hague & Amsterdam
on youtube (Kingsday) : When ?

more links about Kingsday and Kingsnight online:
See the video on RTVNH of 2014 De Rijp
Pictures from the Royal House in Holland
NOS news (blog) journaal app-info ARCHIVE MATERIAL
http://koningsdagnederland.com/
For next years the event will be on the 27th of April : http://www.koningsdag27april.info/

My first Kingsday in Amsterdam. 26 April 2014. - written by : Stijn C.R.E.C.Gabeler, #godogoodMy first Kingsnight in Den Haag (The Hague) 25 April 2014.As it is the first year in the Netherlands we celebrate the Kingsday and the night befor this day on the 25th April 2014 we celebrated the first Kings-night, ... it is a moment to be aware of this special event and the historical issue,.. after years of having a Queen in the Netherlands and a parlement that is Democratically chosen.

The European Union combats and struggles with many issues,..
As we don't know how to solve small problems a bigger chaos start to reveil in the East and West.

Here in the Netherlands we love to celebrate and have fun on our yearly holidays.
The early Queensdays are no more,.. but maybe in the future when one of the princesses will be a Queen we might get our Queensday back?

For now we only need to enjoy and have fun and make it a party we can celebrate yearly.

This year i went to Den Haag, also known as : The Hague.
and on Kingsday i will go to Amsterdam.
Here is some music to get in the mood and keep the spirit high.

More in Dutch:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koningsdag_(Nederland)
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kon:inklijk-huis/vraag-en-antwoord/wat-is-koningsdag.html
NEWS from Belgium about The Netherlands on VTM ( Koningsdag )
zaterdag 26 apr 2014, 

dinsdag 8 april 2014

maandag 7 april 2014

Skifahren lernen : DUITSTALIGE LESSEN

Skifahren lernen 

SCUOL VIDEO BY GODOGOOD

 playlist video's   TEST SKI NIVEAU

SCHUSS FUR KINDER

Skifahren lernen | Schneepflug zum Bremsen | Pflugbogen um mit den Skieren erste Kurven zu fahren

Carving    Technik für Einsteiger - Skifahren

Deutsch & Skifahren lernen

BELASTUNGSWECHSEL

Fächerförmige ½ Kurven zuerst aus der Schrägfahrt

 Deutsch lernen und unterrichten :   

Kurse nach Niveaustufen : bilder skischule    Medien/videos


http://www.profiskischule.de/ GERMAN SNOW CHALLEGE

 • hochqualifizierte Lehrkräfte
 • modernste Unterrichtsmethoden
 • intensive Beratung und Betreuung
 • weltweit gültiges Kursstufensystem
 • weltweit anerkannte Prüfungen

SKI LESSEN GEVEN IN DUITS -   LINKS NAAR DUITSE LESSEN.
ski lessen leren geven : Anwarter

LIVE TV
http://www.fernsehserien.de/

PODCASTS
http://www.dw.de/

DEUTSCHLAND RADIO  WISSEN 

OVERZICHT : http://www.pepermunt.net/leren-online/duits-leren.html 
http://www.prolog-berlin.com/nl/cursus-duits-online.htm

http://educatie.ntr.nl/
LUISTER CURSUS DUITS LUISTERRIJK NL-DE  • Weltweit 
MAPS
http://www.skiresort.de/skigebiete/
http://www.skiresort.de/skigebiete/europa/
http://www.skiresort.de/skigebiete/europa/deutschland/


WINTERSPORT APPS - APP INFO 
http://www.skischule-serfaus.com/
TOP 5 APPS.
Wintersporters
Snowplaza
Zoover
About info

Suchen : Kaprun , Deutschland / Österreich

Ski gebiete: http://www.bergfex.de/deutschland/
Deutschlands: http://www.skigebiete-test.de/skigebiete/deutschland
Deutsch http://www.klassenfahrten-kluehspies.de/meta/agb/lehrerfreizeiten-agb/
Nutzen Sie die Skigebiete Deutschlands und Europas und machen Sie mit Ihrer Klasse eine Ski-Klassenfahrt nach Italien, Österreich, der Schweiz oder Deutschland.

Ski gebiete : Österreich
http://www.schule.at

EduGenerator ist ein praktisches Online-Tool zur Erstellung von Arbeitsplänen, Urkunden, Schmuckblättern und Namenskarten.
360*    
VIDEO'S IN NEDERLANDS / NEDERLANDS TALIG
https://www.youtube.com/user/snowmagazine/playlists

HOW TO SKI in ENGLISH / USA RESORTS
http://www.germanpod101.com/
video's https://www.youtube.com/user/elatemedia/playlists
https://www.youtube.com/user/MrJazzweed/playlists

How to ski in Deutsch :  BASICS  : sportunterricht.de

http://www.carving-ski.de/ LEHRPLAN 
Ski Lern Video Analyse
Ski Camps https://www.youtube.com/user/MairKlaus/videos
https://www.youtube.com/user/bergfexgmbh/playlists
video's : https://www.youtube.com/user/tirol/playlists
https://www.youtube.com/user/SkischuleGAP/playlists
https://www.youtube.com/user/SkischuleAchenkirch/playlists

Bij het SBSSV ski je de volgende 3 onderdelen:
- kurven im pflug
- carvengrundstufe
- kurze radien

(OOSTENRIJK OF DUITSLAND.)
DUITS LEREN VOOR SKI LERAREN
Je kunt je Anwärter het beste halen bij een van de Oostenrijkse skiverbanden. De volgende drie zijn voorbeelden: www.sbssv.atwww.snowsporttirol.atwww.snowsportsacademy.at

WEBCAM SITES:
http://www.bergfex.at/
http://nl.bergfex.com/lofer/webcams/c6621/ 

http://www.wintersport-arena.de/de/wsa/webcams
lesen sie diese sites:
http://www.skischule.com/
Skischule, Skiverleih, Service, Liftkarten und Accessoires!

http://www.kaprun-skischule.at/http://www.thoma-skischule.de/

Unter dem Motto "Spielend skilaufen lernen" bieten wir ein, auf die unterschiedlichsten Altersgruppen speziell zugeschnittenes Skikurs-Programm. 


HOE WORD JE SKI-LERAAR ?
http://www.snowrepublic.com/
Als onderwerpen:  Einleitung dus begroeting, voorstelling, kennismaking met het materiaal, Alpines Fahrverhalten en de eerste stappen op de ski’s.  
Oefening volledig in het Duits.

http://www.husk.nl
Je krijgt les van gediplomeerde skileraren die het gebied erg goed kennen en wettelijk toestemming hebben om les te geven. Zij spreken veelal Engels en Frans of Duits en op sommige bestemmingen wordt er zelfs in het Nederlands geinstrueerd.
podcasts und radio
Mit den kostenlosen Radio-Apps des hr haben Sie Ihren Lieblingssender auch unterwegs dabei: auf Smartphone, Tablet oder mp3-Player ]]

ONLINE RADIO                                           FM DEUTSCHLAND GOOGLE PLAY APP
http://www.deutschland.fm/                        RADIUS 92.1

ANTENNE BAYERN
Apres ski
Schlagersahne

ARD radionet seite                http://www.tagesschau.de/             http://www.ardmediathek.de/
ZDF live stream
WDR radio
HR INFO

HR1
HR2
HR3
HR4Die Web-Radios im Überblick

 Zum hr1-Livestream | Starten im Player (flash)
 Zum hr2-Livestream | Starten im Player (flash)
 Zum hr3-Livestream | Starten im Player (flash)
 Zum hr4-Livestream | Starten im Player (flash)
 Zum hr-info-Livestream | Starten im Player (flash)
 Zum YOU FM-Livestream | Starten im Player (flash)meer informatie over WINTERSPORTEN:
http://www.wintersporters.nl/

Anwarter opleiding mogelijk via :
http://www.snowsportsacademy.com/
Na het volgen van je Anwärter opleiding bij Snowsports Academy, 
kan je al aan de bak bij onderstaande vacatures!
VACATURES :

kan ook via :
http://skiopleiding.nl/web/opleidingen/ski-anwarter

http://www.2btravel.nl/
Als je twijfelt over de Duitse taal dan kun je je goed voorbereiden met de Duitse bijles. 
Samen neem je de technische stappen van de skitechniek door en oefen je in het spreken in 
allerlei verschillende situaties.

http://www.travelactive.nl/work-travel/ski-snow/ski-en-snow-in-oostenrijk.html
cursus van 2 weken Duits mogelijk via:
http://www.travelactive.nl/work-travel/anwarter-duitse-cursus

Optie D: 15-daagse Ski- en Snowboard Anwärter opleiding + Duitse taalcursus

Bij deze volledige opleiding volg je de theorie en praktijk onderdelen zoals bij de 10-daagse Ski Anwärter opleiding. Deze wordt aangevuld met de nodige kennis van snowboarden in theorie en praktijk . Denk hierbij aan de werking en techniek van een snowboard, maar ook de freestyle mogelijkheden die je met een snowboard hebt. De verdeling in dagen is 8 dagen les over skiën en 7 dagen over snowboarden. Het grote voordeel met het behalen van deze combinatie opleiding je ski- én snowboardles kan geven. Daarmee ben je voor een skischool waardevoller en vergroot het aantal lesuren dat je per periode kan geven. Kies je voor deze combinatie opleiding houd er dan rekening mee dat je van te voren, naast het skiën, ook het snowboarden goed onder de knie moet hebben. De 2-weekse Duitse taalcursus volg je voor de Anwärter opleiding en is een perfecte voorbereiding op de ski- en snowboard leraren opleiding.

2-weekse Duitse taalcursus als voorbereiding Anwärter

Ski en/of snowboard les geven in het Duits is behoorlijk lastig! Hoe leg je bijvoorbeeld in het Duits uit hoe je moet remmen en hoe leg je de juist technieken duidelijk uit? Travel Active biedt daarom een 2-weekse taalcursus in Wenen aan. Deze is voorafgaand aan de Anwärter opleiding in Kaprun. De taalcursus richt zich volledig op het geven van ski/snowboard les en alle vaktermen komen uitgebreid aan bod. Naast de intensieve lesdagen heb je ook de mogelijkheid om Wenen te ontdekken. Bij de taalcursus zijn een aantal leuke excursies in Wenen inbegrepen. Wenen is de muzikale hoofdstad van Oostenrijk en alleen al daarom een prachtige stad om te bezichtigen.

Door deze taalcursus te volgen ga jij straks met meer zelfvertrouwen de Anwärter opleiding tegemoet en ben je beter voorbereid op het examen dat je moet afleggen. Ook tijdens het lesgeven zul je profijt hebben van deze cursus. Hoe beter jij de Duitse taal beheerst, des te waardevoller ben je voor de skischool. Het is immers voor jou geen probleem ook Duitstalige mensen les te geven. Hierdoor vergroot je het aantal lesuren dat je gedurende je verblijf kan geven. Hieronder een overzicht van hetgeen dat bij de programmakosten inbegrepen zit:

Inclusief

 • 2-weekse Duitse Taalcursus in Wenen
  • 40 lesuren per week
  • Verblijf in gedeeld appartement
  • Lesmateriaal
  • School activiteiten / Cultureel programma (o.a. bezoek aan ‘schloss
    Schönbrunn’, verschillende musea en een stadswandeling)
  • Treinticket van Wenen naar Kaprun
   
 •  15-daagse Anwärter opleiding in Kaprun, Oostenrijk
  • Verblijf in jeugdhostel (gedeelde kamers)
  • 2 maaltijden per dag
  • Skipas tijdens opleiding
  • Transport naar skipiste – retour naar jeugdhostel
  • Lesmateriaal
  • Examen & certificaat ‘Salzburger Landesskilehrer Anwärter’
   
 • Gegarandeerde werkplek op skischool
  • Contract bij skischool – werkplek voor vertrek bekend
  • Salaris € 700,- tot € 1.200,- netto per maand
  • Accommodatie gedurende werkperiode
   
 • Goede voorbereiding & begeleiding van Travel Active
  • Leerzame voorbereidingsdag (ontmoet al de andere deelnemers)
  • Ski & Snow Handboek, met handige tips en informatie
  • Toegang tot jouw persoonlijke reisblog: 'Mijn Travel Active' account
  • Begeleiding Travel Active en partnerorganisatie Oostenrijk
  • Noodnummer - 24 uur per dag, 7 dagen per week
  • Certificaat Travel Active bij thuiskomst

Exclusief

 • Administratiekosten á € 50,-
 • Annuleringsverzekering - specifiek afgestemd op de programma’s van Travel Active,klik hier voor meer info
 • De reis naar Oostenrijk
 • Ski/snowboard uitrusting - Je kunt dit ook in Oostenrijk kopen of huren
 • Maaltijden tijdens de taalcursus in Wenen
 • Werk- en reisverzekering - Tasman Verzekeringen biedt een speciaal pakket voor werken in het buitenlandHier vind je een aantal basiscursussen en sites:

http://www.applelanguages.nl/nl/leren/skien/skien.php

http://www.bbc.co.uk/languages/german/talk/

Zaken om te verkennen en of te leren:

http://www.bbc.co.uk/languages/german/ 1

http://educatie.ntr.nl/duits/

http://www.verbuga.eu/Duits/Mise.html

http://www.verbix.com/languages/german.shtml

http://www.projectx2002.org/main.php?menuid=2

http://wp.digischool.nl/duits/

http://www.taalcentrum-vu.nl/taaltips/telefoontips/zinnen-duits.html

http://www.allysatis.org/ficheeleve/eleve.php?lang=9&langaff=48

http://www.schooltv.nl/docent/project/2294528/willi-wills-wissen/item/
Duits voorlezen, downloadbestand:

http://www.readplease.com/downloads/SetupReadbar.exe ... (zelf geen ervaring mee)

Loon voor een anwärter is over het algemeen ongeveer 1000 euro per maand 
(is gewoon CAO gebonden, check dit wel). De secundaire voorwaarden variëren, bij de ene skischool krijg je skipas, woning, materiaal en soms ook nog reiskostenvergoeding. Terwijl de andere school voor alles een vergoeding vraagt. Je moet van te voren informatie inwinnen over wat ze bieden om een beeld te krijgen dan kom je ter plekke niet voor verassingen te staan. Zo kun je ook verschillende scholen vergelijken.SKI SCHOLEN / SKI SHULEN
http://www.skischulen.at/
http://www.skischule-boedmen-baad.at/

http://www.luggis-schischule.at/
http://www.mayrhofner-bergbahnen.com/

http://www.skiliftkarussell.de/ winterberg

http://www.kssv.at/

http://www.serfaus-fiss-ladis.at

http://www.wintersport-arena.de/

http://www.zermatt.ch

http://www.skischule-warth.com

http://www.europeanskischool.eu/
http://www.europeansnowsport.com/

https://www.allrounder.de/

Schweizer Skischule
http://www.snowsportsscheidegg.ch


VIDEO skischule anwärter deutsch lernen sprache und skifahren Anwärter


MORE ABOUT SKI-ING: http://skiing.about.com/
MORE SKI VIDEO'SINFORMATION PROVIDED BY GODOGOOD. http://www.GODOGOOD.tv
Stijn Gabeler info@godogood.nl - Fill in the form for each lesson (MAKE A COPY)